Bestuur van de PJGU

Al die activiteiten waar je aan mee kunt doen komen natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. De P.J.G.U. draait op een flink aantal actieve vrijwilligers. Het tomeloze enthousiasme van al deze vrijwilligers moet af en toe wel in goede banen geleid worden. Dit is een van de taken van het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit acht mensen die een deel van hun vrije tijd opofferen om al die activiteiten voor jou mogelijk te maken. En dit alles in ruil voor eeuwige roem, een klein beetje waardering en een gezellig vrijwilligersfeest. De mensen in het bestuur worden door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in januari/februari gekozen, dus ook jij hebt een stem wie er in het bestuur zit!

Iris Klerk Voorzitter
Secretariaat / Ledenadministratie
Stefan de Wit Penningmeester
William van der Lee Penningmeester
Denise van Tintelen Sociale media Dm voor contact
Vinet van Essen Redactie
Tim van Ravenhorst Algemeen lid
E-mail: bestuur@pjgu.nl
secretariaat@pjgu.nl
Rick Lagerweij Algemeen lid 06-52151048
Jochum Berkel Sponsoren 06-34258642