Bestuur van de PJGU

Al die activiteiten waar je aan mee kunt doen komen natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. De P.J.G.U. draait op een flink aantal actieve vrijwilligers. Het tomeloze enthousiasme van al deze vrijwilligers moet af en toe wel in goede banen geleid worden. Dit is een van de taken van het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit acht mensen die een deel van hun vrije tijd opofferen om al die activiteiten voor jou mogelijk te maken. En dit alles in ruil voor eeuwige roem, een klein beetje waardering en een gezellig vrijwilligersfeest. De mensen in het bestuur worden door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in januari/februari gekozen, dus ook jij hebt een stem wie er in het bestuur zit!

Jan van Essen Voorzitter 06-23983495
Wenda van Duinkerken Secretariaat / Ledenadministratie 06-31539659
Stefan de Wit Penningmeester 06-12177373
William van der Lee Penningmeester 06-53458326
Denise van Tintelen Sociale media Dm voor contact
Cornelie Ploeg Algemeen lid
Vinet van Essen Redactie 06-58958271
Tim van Ravenhorst Algemeen lid 06-40559378
E-mail: bestuur@pjgu.nl
secretariaat@pjgu.nl
Iris Klerk Algemeen lid 06-40649421
Rick Lagerweij Algemeen lid 06-52151048
Jochum Berkel Sponsoren 06-34258642