Vereniging

P.J.G.U. staat voor Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht. In de provincie zijn vier actieve PJGU’s, te weten: Zuid-West, Langbroek, Achterberg en Woudenberg. De afdeling Woudenberg e.o. draagt de naam “De Toekomst”. De vereniging die op 14 mei 1934 is opgericht had én heeft de doelstelling een agrarische jongerenvereniging te zijn.

Een vereniging die activiteiten organiseert in de vrije tijd van jonge boeren. Anno 2019 telt de vereniging ruim 700 leden, zowel agrarisch als niet agrarisch. Het begon in 1934 met agrarische activiteiten zoals spreekavonden, tegenwoordig worden er ook tentfeesten, sportactiviteiten, toneel en de trekkertrek georganiseerd.