Bestuur van de PJGU

Al die activiteiten waar je aan mee kunt doen komen natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. De P.J.G.U. draait op een flink aantal actieve vrijwilligers. Het tomeloze enthousiasme van al deze vrijwilligers moet af en toe wel in goede banen geleid worden. Dit is een van de taken van het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit een achttal mensen die een deel van hun vrije tijd opofferen om al die activiteiten voor jou mogelijk te maken. En dit alles in ruil voor eeuwige roem, een klein beetje waardering en een gezellig vrijwilligersfeest. De mensen in het bestuur worden door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in januari gekozen, dus ook jij hebt een stem wie er in het bestuur zit!

Róbin Kroon Voorzitter 06-57537081
Joëlla Hooijer Secretariaat / Ledenadministratie 06-14117906
Jan-Bart Schimmel Penningmeester 06-39214357
Ilse Beijer Redactie/PR 06-28732587
Gerben van den Bruinhorst Algemeen lid 06-31233238
Wilco Rijksen Algemeen lid 06-11937530
Stefan van Ginkel Algemeen lid 06-51708063
Bas Davelaar Algemeen lid 06-28293903
E-mail: bestuur@pjgu.nl
secretariaat@pjgu.nl