Bestuur van de PJGU

Al die activiteiten waar je aan mee kunt doen komen natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. De P.J.G.U. draait op een flink aantal actieve vrijwilligers. Het tomeloze enthousiasme van al deze vrijwilligers moet af en toe wel in goede banen geleid worden. Dit is een van de taken van het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit een negental mensen die een deel van hun vrije tijd opofferen om al die activiteiten voor jou mogelijk te maken. En dit alles in ruil voor eeuwige roem, een klein beetje waardering en een gezellig vrijwilligersfeest. De mensen in het bestuur worden door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in januari gekozen, dus ook jij hebt een stem wie er in het bestuur zit!

Gerben van den Bruinhorst Voorzitter 06-31233238
Joëlla Hooijer Secretariaat / Ledenadministratie 06-14117906
Jan-Bart Schimmel Penningmeester 06-39214357
Stefan van Ginkel Algemeen lid 06-51708063
Ilse Beijer Redactie/PR 06-28732587
Marc van Vlastuin Algemeen lid 06-15244970
Wilco Rijksen Algemeen lid 06-11937530
Danielle van Tintelen Algemeen lid 06-36432430
Bas Davelaar Algemeen lid 06-28293903
E-mail: bestuur@pjgu.nl
secretariaat@pjgu.nl