Bestuur van de PJGU

Al die activiteiten waar je aan mee kunt doen komen natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. De P.J.G.U. draait op een flink aantal actieve vrijwilligers. Het tomeloze enthousiasme van al deze vrijwilligers moet af en toe wel in goede banen geleid worden. Dit is een van de taken van het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit een negental mensen die een deel van hun vrije tijd opofferen om al die activiteiten voor jou mogelijk te maken. En dit alles in ruil voor eeuwige roem, een klein beetje waardering en een gezellig vrijwilligersfeest. De mensen in het bestuur worden door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in januari gekozen, dus ook jij hebt een stem wie er in het bestuur zit!

Marc van Vlastuin Voorzitter 06-15244970
Joëlla Hooijer Secretariaat / Ledenadministratie 06-40314154
Stefan van Ginkel Penningmeester 06-36422064
Danielle van Tintelen Redactie/PR 06-36432430
Bas Davelaar Algemeen lid 06-28293903
Jan van Essen Algemeen lid 06-23983495
Wenda van Duinkerken Algemeen lid 06-31539659
E-mail: bestuur@pjgu.nl
secretariaat@pjgu.nl