Vereniging

P.J.G.U. staat voor Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht. In de provincie zijn vier actieve PJGU’s, te weten: Zuid-West, Langbroek, Achterberg en Woudenberg. De afdeling Woudenberg e.o. draagt de naam “De Toekomst”. De vereniging die op 14 mei 1934 is opgericht had én heeft de doelstelling een agrarische jongerenvereniging te zijn.

Een vereniging die activiteiten organiseert in de vrije tijd van jonge boeren. Anno 2016 telt de vereniging ruim 500 leden, zowel agrarisch als niet agrarisch. In deze eeuw worden er buiten de agrarische activiteiten, die in 1934 ook al werden georganiseerd als spreekavonden e.d., onder andere ook sportactiviteiten, tentfeesten en trekkertrekwedstrijden georganiseerd.